Psykoterapiaa Oulussa vuodesta 1997 lähtien. Yksilö-, pari-, perhe-, kuvataide- ja ryhmäpsykoterapiaa Oulussa. Ota yhteyttä - Heikkilä Kari JP psykoterapeutti VET.


Heikkilä Kari JP psykoterapeutti VET

Lapset, nuoret, aikuiset, parit, perheet, ryhmät, yhteisöt.

Ryhmäanalyytikko; KM, Luk; Full Member of Group Analytic Society International (GASi) Yksilö-, pari-, perhe-, kuvataide- ja ryhmäpsykoterapeutti; työnohjaaja ja kouluttaja. Jokaisessa psykoterapiamuodossa KELA-korvattavuus.

Yhteystiedot ajanvarausta varten:

puh. 044-575 1260 (myös tekstiviestillä)

  • s.posti: oulunterapiahuone@gmail.com                           
  • Kognitiivinen, systeeminen, psykodynaaminen (psykoanalyyttinen).

PSYKOTERAPIARYHMÄSSÄ VAPAITA PAIKKOJA 

Jatkuu syksyllä tiistaisin tai keskiviikkoisin klo 17.30 - 19.30 Kirkkokatu 19  90100 Oulu. 

Ryhmää harkitseville: Ota yhteyttä varataksesi haastatteluaika 044-575 1260.

Ryhmäpsykoterapiaan voit tulla suoraan tai yksilöpsykoterapian jälkeen. Ryhmä soveltuu asiantuntijoille sekä johtavassa asemassa työskenteleville. Psykoterapiaryhmä voi olla elämäsi käännekohta parempaan, kun elämääsi hallitsee halu edistyä vuorovaikutustaidoissa ja/tai muun muassa:

-selittämättömät oireet
-kielteinen kuva itsestä
-vihamielisyys
-itseinhon tunteet
-välinpitämätömyys

Mainitut suhtautumisen tavat ilmenevät mm. ruumiillisina oireina, masennuksena, ahdistuksena, voimakkaina pelkoina, univaikeuksina, syömishäiriöinä, syvänä väsymyksenä, jännittämisenä, raivokohtauksina tai vain selittämättömänä tyytymättömyytenä elämääsi.

Psykoterapiaryhmän työskentely

Psykoterapiaryhmään osallistuminen ei vaadi erityisiä sosiaalisia taitoja, pikemminkin näiden sosiaalisten taitojen heikoiksi kokeminen voi olla hyvä syy lähteä ryhmään.
Ryhmän ohjaaja huolehtii ryhmän turvallisuudesta ja toimivudesta valitsemalla ryhmän jäsenet haastattelujen perusteella siten, että he ovat juuri tähän ryhmään sopivia. 
Ryhmän työskentely perustuu luottamukseen. Jokainen jäsen sitoutuu vaitioloon ryhmän asioista ja olenmaan tapaamatta toisia ryhmän jäseniä ryhmän ulkopuolella. 
Ryhmän muutosta aikaansaava voima on sitä suurempi mitä enemmän osallistuja uskaltaa vähitellen avata sisäistä maailmaansa muiden kuultavaksi. Olennaista on vapaaehtoisuus. Kukin osallistuja etenee omalla turvalliseksi kokemallaan rytmillä. Myös hiljainen ja kuunteleva jäsen saa ryhmästä oman osansa. 
Kaikki työskentely ryhmässä tapahtuu puhumalla ja kuuntelemalla -vuorovaikutuksessa, aiheita ei määrätä eikä rajoiteta. Myös kuvallinen lähestyminen on mahdollista.

Ryhmään pääseminen

Ryhmään valinta edellyttää 1-2 haastattelukertaa ja valmiutta sitoutua vähintään vuodeksi. Haastattelussa arvioidaan hoidon tarve ja hoitomuodon soveltuvuus. 
Ryhmässä on 3-8 jäsentä ja lopettavan jäsenen tilalle voidaan valita uusi jäsen. Irtautumista ryhmässä käsitellään vähintään kolme käyntikertaa.

Osallistumiskustannus on noin kolmasosa yksilöterapian hinnasta. Maksu kelakorvauksen saajalle on 16 €/120 min. Itse maksaville hinta on 50 €/120 min. Myös sairaanhoitopiiri voi rahoittaa ryhmäpsykoterapian.

Nyt jatkuva analyyttinen ryhmä kokoontuu kerran viikossa 120 min eli 2 tuntia. Paikkana on  viihtyisä tila Oulun keskustassa Kirkkokatu 19.
Kokoontuminen on tiistaisin klo 17.30-19.30. Ryhmässä on vapaita paikkoja. Ryhmää harkitseville: Ota yhteyttä varataksesi haastatteluaika 044-575 1260.

Lisätiedot ja haastatteluvaraukset:

Heikkilä Kari JP
KM, Luk; ryhmäanalyytikko, psykoterapeutti VET
psykoterapian työnohjaaja ja kouluttaja
044-575 1260
oulunterapiahuone(at)gmail.com